El Caragolet viatger

25 04 2013

Caragol fresa

La historia del Caragolet viatger comença en un camp que hi ha prop de València, plé de maduixes i bledes.

 

Cada dia el caragolet escoltava que l’home del camp portava les maduixes al Mercat Central, i va pensar que ell també volia anar-hi.

Es va pujar al damunt d’una maduixeta i va fer el viatge molt de matí.

En arribar al Mercat Central, Pilar va veure que era un caragolet xicotet xicotet i el va preguntar:

– Caragolet, ón està la teua mamà? Has vingut tot sol? Mira que eres molt menudet i et perdràs pel Mercat. Vols vindre amb mi a L’Escoleta per a fer amics i gaudir d’aquest dia de pluja al nostre hortet?

El Caragolet va dir que si abaixant les banyes i va pujar a la motxilla de Pilar amb molta cura de no trencar-se la closca, perque com que era xicotet encara la tenia tendra.

I així va arribar a L’Escoleta, supercontent.  Quína emoció! Totes les personetes del cole li van cantar 3 cançons de caragols.

Quína sort que ha vingut el caragol!!!