L’Escola com a espai públic de trobada

3 07 2015

El 1975, la declaració «Per una nova escola pública» de la 10a Escola d’Estiu de Rosa Sensat parlava del lligam de l’escola amb la comunitat i de l’ensenyament amb altres serveis públics. La declaració «Per una nova educació pública» de l’Escola d’Estiu de 2005 feia incidència en els contextos educatius públics. Foren unes previsions molt avançades (ja han passat quaranta anys de la primera!) que s’han quedat un xic curtes. La utopia ha servit per caminar (segons l’encertada definició del malaguanyat Galeano), però hem avançat poc.

Aquest és un extracte de l’article publicat a “El diari de l’escola d’estiu” i que pots llegir complet al següent enllaç

L’Escola com a espai públic de trobada