MATRICULA 2023/2024

26 01 2023

Per al curs 2023/2024 obrirem matrícula després de les Falles.

Mentrestant podeu vindre a veure el centre i a que parlem de qué busqueu en una escoleta infantil, qué necessiteu i qué us podem oferir.

Demaneu cita al 651115285