Incremento de la deducción por maternidad cuando se satisfagan gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados

16 01 2019

Davant la confusió que hi ha al respecte de la deducció de les despeses de guarderia, Us volem deixar aquest article, que sembla que, de moment dona la informació de manera més clara, i un enllaç a la pàgina de l’Agència Tributaria per a que en tot moment pugau estar al dia d’aquest procediment.

1. Els centres autoritzats d’educació infantil tenim fins al 15 de febrer per a informar de quínes són les despeses de cada família de tot l’any 2018 (Nosaltres ja la tenim entregada)

2. Les famílies no teniu que aportar cap altra documentació, perque ja la aportem el centres d’educació infantil.

Por ahora, las guarderías son las que deben aportar información a Hacienda sobre sus alumnos

Les mares treballadores podràn desgravar-se fins a 1000€ en la següent declaració de la renda Article de cadenaser.com

Agencia Tributaria AET: Informació general sobre la desgravació de despeses en educació infantil 1er cicle

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2018 (Pàgina 4 del document)